1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Insändare: Bra skolverksamhet går snabbt att rasera

Det tar lång tid att bygga upp en bra skolverksamhet, men det går snabbt att rasera den. Våra politiker måste därför handskas varsamt med skolan. Skolan är ingen kortsiktig kostnad - det är en långsiktig investering.
Västervångskolan
Foto: Jan-Olle Persson

Den senaste tiden har det kommit rapporter om att kommuner genomför besparingar inom skolväsendet. Så också här i Ystad.

I stället för att prioritera lärarnas arbetsmiljö så skärs det ner på skolans budget och eleverna får svårare att nå kunskapsmålen med färre utbildade lärare.

Besparingskraven äventyrar skolans möjligheter att möta skollagens krav om att skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Vi ser minskad bemanning, större elevgrupper, färre speciallärare, färre elevassistenter, färre vikarier och att det skärs ned på lönesatsningar.

Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på ystadsallehanda.se, appen MinYA och e-tidning mån-lör. Endast 79 kr första månaden! (ord pris 179 kr)

Löneläget i Ystad är bland det lägsta i landet. Pågående besparingar i form av vikariestopp, lärarlösa lektioner och inköpsstopp är en försämring av kvalitén på undervisningen.

Skrivningarna i det gällande läraravtalet om att förbättra arbetsmiljön kräver att arbetet ska ske lokalt i kommunerna och på skolorna.

Det står uttryckligen i det centrala avtalet att arbetet ska ske på varje skola och att det ska ge effekt på varje arbetsplats, för varje lärare. Men gällande avtal motverkas nu av besparingarna.

Vi behöver få mer tid till att ägna oss åt arbete som har med vårt läraruppdrag att göra.

Men tiden till att förbereda och genomföra bra undervisning går istället åt till fler undervisningstimmar, till att vikariera för kollegor och till arbetsuppgifter som inte är undervisningsrelaterade. Det leder till att lärare i frustration överväger att lämna yrket.

Vi lärare gör redan vårt yttersta. När vi tvingas öka tempot och ombeds sänka vår ambitionsnivå så drabbas eleverna.

En bra skola är nyckeln till framtiden för alla unga individer som växer upp och en förutsättning för deras förmåga att bidra till samhället i framtiden. Därför krävs det att politikerna ser långsiktigt och gör sitt yttersta för att skapa en skola med studiero och trygghet.

Den nationella politiken ger skolan riktlinjer med skollag, läroplaner med mera. Den kommunala politiken beställer högre måluppfyllelse, ökad trivsel och en likvärdig skola.

Rimligt vore att den som beställer också betalar. Staten måste ta ansvar för hela skolverksamheten men i dagsläget har Ystads kommun ansvar för sina skolor och måste också ta ekonomiskt ansvar för det man beställer.

Nemat Salehi

Kommunombud för Lärarnas riksförbund Ystad

Rebecca Holm Kanfall

Ordförande Lärarförbundet Ystad