1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Insändare: Moderat maktfullkomlighet kan sänka hamnprojekten.

Det vi nu bevittnar inom politiken i Ystads kommun är höjden av politisk ynkedom. Moderaterna i allmänhet och Kristina Bendz i synnerhet har uppenbarligen svårt att acceptera valförlusten 2014.
Utbyggnaden av hamnen skulle skuldsätta Ystads kommun ännu mer och det är oförsvaligt, anser Jan Axlund (M).
Foto: Sprisse Nilsson

Kristina Bendz uttryckte visserligen efter valförlusten att hon såg som sin främsta uppgift att bedriva en offensiv, konstruktiv oppositionspolitik med främsta syfte att stärka alliansen för att återta makten 2018.

Jo, jag tackar jag, den obstruktionspolitik, som i allt väsenligt har varit kännetecknande för Moderaterna under den innevarande mandatperioden, ser nu ut att, för Moderaterna, bli ett fullständigt politiskt haveri när det gäller hamnprojekten.

Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på ystadsallehanda.se, appen MinYA och e-tidning mån-lör. Endast 79 kr första månaden! (ord pris 179 kr)

Moderaterna har under den innevarande mandatperioden varit representerade i alla nämnder och styrelser, och trots detta har man, som ett mantra, upprepat att man inte fått tillräcklig information.

Det finns, så vitt jag vet, ingenting som hindrar att man söker egen information om man saknar någonting. Det kanske till och med kan betraktas som en skyldighet.

Man kan inte räkna med att alltid bli matad med information. Dessutom måste man naturligtvis vara mottaglig för den information som ges.

Nu är det dags att bekänna färg. Vill moderaterna ha en utbyggnad av hamnen eller ej. Det kan väl inte vara så svårt att ge ett klart "ja" eller "nej".

Om ni har svårt för att bestämma er så finns det en uppsjö av skriftlig information i form av utredningar m.m. att ta del, som jag tycker att ni folkvalda fullmäktigeledamöter borde tagit del av, men så är det uppenbarligen inte, för då borde frågan om utbyggnaden av hamnen aldrig hamnat i det läge där den befinner sig idag.

Exempel på information:

Riksintresset Ystad Hamn. Länsstyrelsen i Skåne ISBN/ISSN nr. 1402-3393. En lokal/regional produkt som väl i dagsläget inte kan tillmätas något större värde.

Swecos rapport. Utveckling av Ystads Hamn. Överlämnad till Hamnutskottet 2017-05-18.

SOU 2007:58. Hamnstrategi-strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. Här framgår tydligt vad staten vill.

SOU 2007:59. Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet. Även i denna utredning finns en tydlig statlig inriktniing.

Fördjupad översiktsplan "Staden Ystad 2030". Förslag till planprogram "Projekt Hamnstaden". Allt detta finns på Ystads Kommuns hemsida under "Planer och program"

Om inte detta skulle räcka så får man kanske fundera över Bertil Torekulls (Mister Trends) förslag om att ta in hyrpolitiker när det är svårt för våra folkvalda att fatta beslut.

Hasse Westerdahl