1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Insändare: Översiktsplanen är en servettskiss

Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner skapar många problem. Vi har har nu ett ärende på bordet här i Ystads kommun som väl beskriver detta.
Erik Bengtsson på Karlsfälts gård och Peter Nilsson på Gema-livs i Köpingebro har utvecklat ett gemensamt koncept med lokalt producerade delikatesser.

Det gäller Ge-Ma livs i Köpingebro, där handlaren Peter Nilsson vill bygga en ny butik vägg i vägg med befintlig lokal – som sedan omvandlas till servering.

Förutom mötesplats för de boende i Köpingebro så blir denna servering också till väntsal för Skånetrafikens pågatågsresenärer.

Nu har detta suveräna initiativ stött på patrull, just därför att Köpingebro har en fördjupad översiktsplan – där Ge-Ma livs planer inte passar in. Ointresserade och motsträviga tjänstemän gör heller inte saken bättre.

Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på ystadsallehanda.se, appen MinYA och e-tidning mån-lör. Endast 79 kr första månaden! (ord pris 179 kr)

Allt detta ska vi ha i åtanke när nu Ystads kommun – i ett illa genomtänkt förslag till översiktsplan – ämnar dela in våra byar i fyra olika kategorier. (Står att läsa om i YA fredag 1 februari).

Ett spel för galleriet där man vill att det ska framstå som om man "gör något" för landsbygden. Men där det man gör - bara blir till ytterligare hämsko för byarna och deras utvecklingsmöjligheter.

Översiktsplanen, med sin indelning av olika kategorier byar. kommer att bli ett verktyg för tjänstemän (och politiker) i sitt landsbygdsfientliga arbete.

Sålunda använder man sig redan nu av översiktsplanen i sina försök att stoppa min vision om affär/servering i det gamla postahuset i Sövestad. Detta genom att inte inkludera byn som "serviceort".

Men det kanske kan kvitta eftersom man även motarbetar Ge-Ma livs. Köpingebros "serviceort" - status till trots.

Ointresse och okunnighet visar sig i både översiktsplanen och hanteringen av Ge-Ma livs.

Och förslaget om att dra vägen utanför Bjäresjö förstärker bara intrycket av översiktsplanen som varandes en "servettskiss". Vet man inte att Gamla Lundavägen är kulturmärkt?

Det talas också om förtätning ute i byarna (bra) - samtidigt som man förordar nybyggnation i utkanten av samma byar. Hur går det ihop? Det gör det naturligtvis inte – och det går heller inte ihop med att vi ska värna värdefull åkermark.

Det finns i de flesta byar centralt belägen mark (och byggnader) som står för fäfot. Där ska exploateringen äga rum - och med servicefaciliteter (typ kafe och affär) som högsta prioritet.

Småskaligt, användarvänligt och vackert måste det också bli. Alla de misstag som begåtts inne i Ystad får inte upprepas ute i byarna. Så kommer tyvärr att ske om våra tjänstemän (och politiker) får bestämma. Vilse och ointresserade som man är.

Carl Bengtsson

Rygla