1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Jan Erlandsson: Vi kan inte fortsätta stoppa huvudena i sanden

Efter senaste tidens inlägg kring arbetet i socialnämnden med att se över de riktlinjer som nämnden arbetar efter är det dags att bringa lite klarhet kring en del av de påstående som framkommit.
Foto: Mattias Mattisson

I uppdraget ligger att regelbundet se över riktlinjer, taxor och avgifter som ligger till grund för verksamheten.

Nämnden kan, vilket tidigare skett, välja att undvika detta för att slippa möta det som ur ett politikerperspektiv kan vara obehagligt, eller välja att ta det ansvar man har åtagit sig när man accepterat ett förtroendeuppdrag.

Det negativa ekonomiska läget som socialen brottats med under ett flertal år kan inte nuvarande nämnd, likt den gamla, sticka huvudet i sanden för och hoppas det löser sig själv.

Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på ystadsallehanda.se, appen MinYA och e-tidning mån-lör. Endast 79 kr första månaden! (ord pris 179 kr)

Det har tagits fram ett förslag till förändringar som diskuteras politiskt och skickas på remiss. Efter det återvänder förslaget till nämnden där hela nämnden tillsammans avgör i demokratisk ordning om man beslutar genomföra förändringarna eller ej.

Samtliga partier har full möjlighet att komma till tals och också ge sina förslag på hur man avser hantera eventuella förändringar och dess påverkan på kvalitén.

I egenskap av ordförande har man ingen egen makt över beslutet, vilket Gun Mårtensson nog missförstått, utan är den som samlar nämnden kring ett ställningstagande som grundar sig på ledamöternas åsikter enligt den ordning för demokrati vi arbetar efter.

Samtliga ledamöter har ett gemensamt ansvar för att de ekonomiska resurser man förfogar över används på ett sätt som ger bäst utdelning för medborgarna.

Det hjälper tyvärr inte att man som ledamot i nämnden skriver insändare om vad man ”vill” och ”tycker”. Det krävs av alla politiker att vi aktivt arbetar för att skapar hållbara lösningar som ger så mycket tillbaka det går till vårt samhälle med den ekonomi vi förfogar över.

De politiker (S) som i dag ”vill” och ”tycker” fanns i nämnden under tidigare mandatperioder då underskotten byggdes upp, de röstade för budgeten som i dagsläget är den som nämnden har att förhålla sig till och de har samma möjligheter som alla i nämnden att konstruktivt arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar situation för socialen och de medborgare vi möter genom vårt uppdrag.

Vi har alla samma ansvar för att skapa en god förutsättning för vår äldreomsorg med den del av kommunbudgeten vi förfogar över.

Som ledamot finns ingen ”annan” att lägga över skulden på. Det finns bara vi folkvalda som gemensamt arbetar politiskt i nämnden och vårt ansvar för att den del av verksamheten vi förfogar över ska vara den bästa möjliga utifrån förutsättningarna.

Jan Erlandsson

ordförande socialnämnden