Fler i vård i tid ger Skåne del av kömiljarden

Sjukvården i Skåne har lyckats korta köerna något. Det innebär att Region Skåne klarar kraven för kömiljarden den första månaden 2020. Men det är är fortfarande långa köer till BUP.
Foto: Christiaan Dirksen