Beslut om stöd till handlare

Simrishamns kommun har tagit beslut om åtgärder som ska underlätta för handlare och företag i kommunen.
Företagarna får bland annat längre tid på sig att betala sina räkningar till kommunen.
Foto: TT/YA