Bygglov sökta för sommarens väggmålningar

Två graffitifestivaler kommer att konkurrera med varandra i sommar. Båda arrangörerna har ansökt om bygglov för väggmålningarna. I ett av fallen är beslut om bygglov fattat.