C-ledamot avgår från Bun

Iréne Hansson, ledamot i barn och utbildningsnämnden, hoppar av. Själv ser hon ingen dramatik i avhoppet.
– Nej, jag är pensionär och vill vara ledig. Det är allt, säger hon.