De fångar den bortglömda fisken

Tobisfisket har genom historien varit en viktig del för kustbefolkningen men idag har det fallit i glömska. För att förändra detta genomför nu Baskemölla hembygdsförening Tobisfiske i traditionsbevarande syfte. Något som lockade många åskådare.
Foto: Stina Zinsmeister