Den mordmisstänktes försvarare begär förhandling

Åklagaren har begärt förlängning av häktningen av den 25-åring som misstänks för mordet i Vallby. Försvararen har dock begärt en förhandling.