Dialogmöte anordnas om vården

Den nuvarande vård- och omsorgsplanen håller på att bli inaktuell. Nu vill socialförvaltningen få in kommuninvånarnas tankar och idéer. Ett första möte hålls på torsdag.
Foto: Gorm, Kallestad