En fortkörare noterades var 8:e minut

Ungefär var åttonde minut stoppades en fortkörare på Kiviks Stora väg under polisens fartkontroll. Nästan hälften var lastbilar.
Foto: Johan Hultgren