Falkholt-övermålning: Kulturchefen svarar på Gröndahl-frågor

Det är inte fondmedel som bekostat övermålningen av Falkholt-väggen, utan fastighetsägaren, enligt avtal. Och väggens återställande har aldrig varit en politisk fråga. Det uppger kommunens kultur- och fritidschef i ett svar på ett antal frågor från Mia Gröndahl.
Foto: Torun Börtz