Första prognos: Kommunen går mot minus

Ett par månader in på 2020 har ekonomin i Simrishamns kommuns redan börjat knäa. Prognosen är att barn- och utbildningsnämnden går mot ett underskott på drygt sex miljoner.
Nu krävs nämnden på en handlingsplan för att rätta upp skutan.
Foto: Martina Holmberg / TT