Högsäsongen kom tidigt till butiken – storstadsbor väljer karantän på Österlen

I vanliga fall skulle högsäsongen fortfarande ligga flera månader bort, möjligtvis med undantag för påsken.
Men i år kom den tidigt till Skillinge, när sommarboende från storstadsregionerna väljer att sitta i karantän i sina fritidshus.
Foto: Eva Sonesson