Instrumentundervisning ska ske på fritiden

Från och med vårterminen 2020 ska instrumentundervisningen i Simrishamns kommun ske utanför lektionstid. Det är ett beslut som fattats för att följa skollagen.
Foto: Anders Wiklund/TT