Kommundirektören om konstbråket: Upphovsrätt för muralmålning en svår fråga

Frågan om upphovsrätt till en väggmålning är komplicerad, anser kommundirektör Diana Olsson.
Foto: Torun Börtz