Kommunen motsätter sig mineraljakt i Virrestad

Kommunledningen vill inte att det letas efter uran och vanadin i Virrestad. I sitt yttrande över ansökan, som kommit till Bergsstaten, påpekas bland annat att riskerna för omfattande och permanenta skador är uppenbara.
Foto: Anette Sjöstrand