Korsvirkeslänga återuppstår i Ravlunda

På 1800-talet flyttades korsvirkesgården från Ravlunda. Två unga byggantikvarier återuppbygger nu delar av gården - 100 meter från ursprungsplatsen.
Foto: Mark Hanlon