Lång process innan gravarnas öde bestäms

Att en grav märkts med en grön pinne betyder inte att den kommer att tas bort. Historisk hänsyn kommer att tas, lovar Fredrik Sjöberg, pastoratets fastighets- och kyrkogårdschef.
Foto: Caroline Alesmark