Manifestation för kulturskolan: ”Ser många risker”

Besparingen på Kulturpedagogiska enheten drabbar många barn. Det anser oroliga föräldrar som nu planerar en manifestation på Stortorget på lördag.
Foto: Torun Börtz