Medborgardialog: Klagomål på trafik och osynlig polis

Klagomål på trafiken, för få synliga poliser och otrygghet för att det tar för lång tid för patruller att komma på plats. Det är några av sakerna som medborgarna tar upp när polisen och politiker möter dem.