Medborgarförslag: Belysning på lekplatsen i Simris

Lekplatsen är upprustad, men belysning saknas fortfarande. Det önskar Simris byalag åtgärdat, enligt ett medborgarförslag.