Här målas den omstridda väggen över

Under måndagsförmiddagen målades den omdiskuterade väggmålningen vid museiträdgården i Simrishamn över. Vid halvtolv-tiden på förmiddagen fanns bara nedre delen av målningen kvar och någon timme senare var den helt borta.
Foto: Ulrika Wangel