Politikers agerande inget för revisionen – men bör granskas

Det ingår inte i revisionens uppdrag att granska ifall byggnadsnämndens vice ordförande brutit mot kommunens etiska regler. Men på något sätt bör ändå anmälningarna mot honom utredas, anser revisionen – och skickar frågan vidare.
Foto: Torun Börtz