S vill att besparingar omprövas

Socialdemokraterna vill att barn- och utbildningsnämnden omprövar sitt beslut. I en skrivelse till nämnden föreslår partiet att sparpaketet ställs in och att man istället begär 4-5 miljoner kronor i tilläggsanslag.