Så drabbas de sydostskånska kommunerna av inbrott

Skåne är ett av de län i Sverige som är mest drabbat av inbrott. Men generellt går anmälningarna ner och 2019 var Simrishamn den kommun som hade minst antal inbrott i förhållande till befolkningen.
Foto: Stina Stjernkvist/TT