Sällsynt groda får nya våtmarker

Bäckhalladalens naturreservat är ett av få ställen där det finns klockgrodor. Nu ska två nya våtmarker anläggas för att främja grodans tillväxt.
Foto: Arkiv