Samtal om kulturella skillnader i livets slut

Under rubriken ”Det enda vi människor inte kan lura är döden” samtalas det om kulturella skillnader i synen på döden. Seminariet sker i Kyrkans hus på torsdag klockan 13.30 i regi av Stiftelsens Hospice på Österlen.