”Sillfiskestoppet sker för torskens skull”

EU:s beslut om ett fyra månader långt sillfiskestopp har egentligen inget med sillen att göra. Åtgärden syftar till att skydda den hotade torsken i Östersjön.
Foto: Mattias Pettersson