Simrisbor prisas för vindkraftsprojekt

Engagemang och positiv attityd - det ger Simrisborna Skånes vindkraftspris 2018.
Foto: Torun Börtz