Teaterbiografens framtid ska utredas

Nu ska det bli en dialog om Teaterbiografen Grands framtid. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har gett tjänstemännen i uppdrag att finna en lösning.
Foto: Torun Börtz