Tidsresa med toner från New Orleans

Det är ingen tvekan om att lördagsjazzen i Vallby Kulturhus är omtyckt. Lördagens jazzodyssé bjöd på jazz och filmstycken från 1900-talet, och katten vad det svängde.
Foto: Malin Palm