Toan vid sjön sanitär olägenhet

Ett klagomål adresserat till Miljöförbundet angående toaletten vid Gyllebosjöns badplats har fått konsekvenser. Miljöförbundet vänder sig till ansvariga för ett yttrande i fråga.
Foto: Christian Andersson