30 år med volleybollmöten mellan skolor

På torsdagen förvandlades Färsingas båda sporthallar till sex volleybollplaner.
För 30:e året i rad möttes nior från Sjöbo och Ystad i en skolturnering.
Foto: Britt Risberg