Äldrematen fortfarande god – men sämre betyg till hemtjänsten

Maten på äldreboendena får fortsatt toppbetyg i Sjöbo kommun, liksom möjligheterna att komma utomhus.
Däremot får hemtjänsten något sämre betyg i årets undersökning.
Foto: Sanna Tedeborg