Askgravlundar planeras på kyrkogården – gamla gravar ska bort

En askgravlund ska anläggas framför Södra Åsums kyrka nästa år.
I takt med att gamla gravar tas bort kan sedan flera små lundar komma att anläggas.
Foto: Mark Hanlon