Både positivt och negativt om högstadieflytten – YA har granskat konsekvensanalyserna

Barnens bästa har inte beaktats. Alla barn har inte fått göra sin röst hörd, och det finns risk att elever söker sig till Lund eller Ystad.
Det påpekade en av de berörda rektorerna inför familjenämndens beslut i maj.