Bidrag kan ge wifi på fler ställen

Wifi till Örnen och alla boenderum på äldreboendena. Det kan bli en effekt av att kommunen kan få drygt 800 000 kronor till ny teknik inom vård och omsorg.