Domstol ger klartecken för McDonalds

Mark- och miljödomstolen ser ingen anledning att upphäva planen för den södra delen av Sjöbo väst. Det innebär klartecken för Ica och McDonalds men beslutet kan överklagas.
Foto: Sprisse Nilsson