Efter bullerproblemen: Klartecken att starta med skytte igen

Sövdeborgs jaktskytteklubb får nu tillstånd att börja med skytte på en bana igen. Senaste bullermätningen visade att vallen med halmbalar hjälpte.