Efter fyndet av narkotika: Politiker vill införa förbud för obehöriga att vistas vid förskolor och skolor

Efter fyndet av narkotika på Lillgårdens förskola vill politikerna nu införa att det blir förbjudet för obehöriga att uppehålla sig på förskolors och skolors områden. Med ett förbud inskrivit blir det möjligt för polis att köra bort folk från områdena.
Foto: Britt Risberg