Grundsärskolans rektor vill att eleverna ska få lika bra lokaler som idag: ”En flytt kommer att kosta”

När kommunens alla högstadieelever samlas på Färsingaskolan kommer grundsärskolan troligen att få flytta därifrån.
– Politikerna måste förstå att en flytt att kommer att kosta. Det kan inte ske inom befintliga ramar, säger Sandra Andersson, rektor.