Familjenämnden anser sig ha lyssnat till barnen – beklagar att man missade Storkskolan

Familjenämnden har lyssnat på barnen innan man beslutade att det bara ska finnas ett högstadium i kommunen.
Det kommer också bli billigare att samla högstadieeleverna på Färsingaskolan.