Fastighetsbolag vill bygga 16 seniorlägenheter vid Kärnan – antikvarie säger nej

Två hyreshus, med sammanlagt 16 seniorlägenheter, kan komma att byggas på Lilla Norregatan, nära Kärnans dagcentral.
Men kommunantikvarien vidhåller sin tidigare ståndpunkt: de nuvarande ödehusen bör inte rivas.
Foto: Britt Risberg