Framgrävd brunn kan vara från tegelbruket

De första ytliga provtagningarna påvisar föroreningar i marken där Shellmacken låg. Dessutom har de hittat vad som kan vara en gammal brunn från när det var tegelbruk där.
Foto: Matz Jönsson