Handelsklubb vill att butiker får hyreslättnader som en följd av coronautbrottet

Det lokala näringslivet behöver betydligt mer stöd av kommunen för att klara den ekonomiska nedgång som coronaviruset för med sig. Det anser Sjöbo handelsklubb.
Till exempel vill de att kommunen ska agera för att handlare ska få lägre hyra.