Lärarförbundet vill ha snabb översyn av arbetsmiljön – inte bara på Färsingaskolan

Arbetsmiljön för alla lärare i kommunen måste ses över, det är inte bara på Färsingaskolan som jobbet är stressigt och arbetsbelastningen hög.
Det menar Lärarförbundet, som efterlyser handlingsplaner för en bättre arbetsmiljö på alla skolor och förskolor i kommunen.
Foto: Mark Hanlon