Läsarbilden: Nu blommar cikoriafälten

Foto: Hans Olsson