Många flyktingar har ordnat egen bostad

Erfarenhet och närmre samarbete med Sjöbohem ska göra att Sjöbo står bättrat rustat om det kommer en ny våg av flyktingar till Sverige likt den 2015.
Foto: Matz Jönsson